Horseworld.se

Sjukdomar & skador

Hem > Sjukdomar & skador

Vanliga hästsjukdomar & hästskador

Det kan ibland vara svårt att avgöra hur sjuk en häst är och när det är dags att söka hjälp. Vi har därför listat vanliga hästskador och smittsamma hästsjukdomar du bör ha koll på. Du får även lära dig mer om symptom och viktiga saker att tänka på.

Vanliga hästskador

Olika hästskador är tyvärr vanligt bland alla sorters hästar oavsett ras. Hästar är stora djur som har mycket muskler och leder som ständigt arbetar. Det är därför inte konstigt att de drabbas av skador med tanke på belastning och deras aktiva liv. Vissa hästskador är mer ovanliga än andra, men huvudsaken är att du som tar hand om en häst har koll på några vanliga hästskador som finns. Här nedan listar vi de vanligaste skadorna hos en häst.

Senskada – Häst

En av de vanligaste hästskador som finns är senskador. En senskada hos en häst ser oftast ut som en inflammation och den uppkommer på grund av överbelastning. Förutom överbelastning så kan en senskada också uppstå om din häst trampat snett. Det kan ta lång tid för en senskada att läka, men vanligtvis så behöver inte en veterinär uppsökas. Lider däremot hästen mycket så ska du alltid uppsöka en veterinär.

Vanliga symptom för senskada:

Att tänka på vid läkning: 

 • Svullnad
 • Använd senskydd vid behov  
 • Hästen haltar
 • Visitera hästen dagligen
 • Värme
 • Börja träna succesivt 

Sårskador – Häst

Sårskador på en häst kan uppkomma väldigt lätt eftersom hästar är flyktdjur med ett hett humör. Såren kan vara både stora och små och uppkommer vanligtvis från stängsel, redskap och annat. Men sårskador kan även uppkomma genom att hästarna är nära varandra och på så sätt råkar ge varandra en spark. Små sårskador kan enkelt behandlas själv men om såret är stort och/eller infekterat så bör en veterinär uppsökas. Läs denna artikel om du vill veta mer.

Då bör du söka upp en veterinär:

Att tänka på vid läkning: 

 • Kraftig blödning
 • Rengör såret dagligen
 • Sår nära ögat
 • Sätt bandage runt såret
 • Feber & halt 
 • Använd ej desinfektion

Halt – Häst

En häst kan drabbas av hälta av många anledningar, och det kan vara svårt att veta exakt vart problemet sitter någonstans. Ibland kan hältan synas tydligt men i vissa fall så är den knappt synbar. Därför bör en veterinär alltid uppsökas så att en haltutredning kan göras. Några vanliga orsaker till att en häst blir halt är senskada, fraktur, vrickning och fång. Vill du läsa mer om hur en haltutredning går till så kan du läsa denna artikel.

Då bör du söka upp en veterinär:

Att tänka på vid läkning: 

 • Svullnad & ökad värme 
 • Överbelasta inte hästen
 • Om hästen ej kan stå på fyra ben
 • Kyl det drabbade benet
 • Hästen haltar vid skritt 
 • Undvik ridning

Hästskador ska alltid tas på allvar

Hästskador är tyvärr ingenting som kan förhindras, men det är viktigt att vi tar det på allvar. Ibland kan det vara svårt att se på hästen vad som är fel om det inte tydligt framgår. Märker du att din häst beter sig annorlunda eller har drabbats av fysiska problem så bör alltid en veterinär uppsökas. Att uppsöka en veterinär kan du både göra fysiskt och online.

Smittsamma hästsjukdomar

Förutom skador så kan hästar drabbas av många sjukdomar. Tyvärr finns det också smittsamma hästsjukdomar som du som hästägare måste ha koll på. Detta för att kunna agera snabbt och se till så att inte smittan sprider sig. Vanliga smittsammahästsjukdomar är t.ex.:
 • Hästinfluensa
 • Kvarka
 • Herpesvirus
 • Hästkoppor
 • Salmonella

Förhindra att häst-sjukdomar sprider sig

Det är viktigt att ta smittsamma hästsjukdomar på allvar och att du agerar snabbt. Här kommer några tips på hur du bör tänka för att förhindra spridningen om ditt stall och dina hästar blivit drabbat av hästsjukdomar. Här nedan finns några tips på hur du kan förhindra smitta. Vill du läsa en mer omfattande lista kan du sva.se (Statens veterinärmedicinska anstalt)
 • Sätt det drabbade stallet i karantän i 14 dagar
 • Ta inte in nya hästar i stallet
 • Ta temperaturen på hästarna dagligen
 • Se till att begränsa så att endast de behövande besöker stallet
 • Rengör hästtransporter och annat som använts av hästarna

Anmälningsplikt vid vissa häst-sjukdomar

Enligt svensk lag måste vissa hästsjukdomar anmälas, detta gäller även andra djursjukdomar. Vid regel så ska en smittsam hästsjukdom alltid anmälas så fort misstanke om sjukdom finns hos en häst. Detta görs delvis för att kunna begränsa smittan, men också för att Statens veterinärmedicinska anstalt genomför och analyserar olika prover för att i framtiden kunna bekämpa smittorna. Besök agria.se för att se en komplett lista med alla häst-sjukdomar som har anmälningsplikt.

Läs mer om veterinärjobb

Är du redan utbildad veterinär? Eller brinner du för djurs hälsa och mående och funderar på att börja jobba som veterinär? Besök vår sida för veterinärjobb! Där kan du läsa om viktig information som vilka veterinärjobb som finns, löner och annat.